НАТАНАИЛ ЕООД - промишлена вентилация
За НасПродуктиОбекти Контакти
продукти

Индустриални приложения, Дървообработващата промишленост, Промишлени вентилатори

виж още

обекти

Проектантската дейност на фирма “Натанаил” ЕООД се изпълнява от специалисти занимаващи се дълги години в областта на обезпрашаването и транспортирането на дървесни частици от дървообработващите машини до бункера или прахоуловителя.

виж още

контакти

Кв. Младост 1А,
Бл. 508, Вх.4, Ап. 66

Тел/факс: +35928775876

виж още

за нас

Фирма “НАТАНАИЛ” ЕООД е създадена през 2000 год. с основната дейност промишлена вентилация за подобряващи условията на труд в производствените помещения и опазване околната среда. Фирмата е специализирана в проектиране, производство и монтаж на пневмотранспортни и вентилационни инсталации.

“НАТАНАИЛ” ЕООД реализира комплексни решения в предприятията в мебелната и дървообработващата промишленост включващи аспирационни системи с използване на филтърни станции. Разполага със собствена производствена база. Производствената дейност на фирмата е съобразена с спецификата на изпълняваните инсталации. Елементите произвеждани от фирмата се разпределят в няколко направления:

  • Елементи за вентилационни инсталации с правоъгълно напречно сечение – прави въздуховоди и фасонни части
  • Елементи за вентилационни и пневмотранспортни инсталации с кръгло напречно сечение /колена, тройници, сепаратори, колектори и др/
  • Прахоуловители тип “Циклон” с количество на обработвания въздух от 1800 м3 до 10 000 м3

“НАТАНАИЛ” ЕООД е представител на италианската фирма CORAL S.p.a. производител на филтърни станции за филтриране на въздуха от аспирационните системи. Предлаганите филтърни станции са за външен монтаж с капацитет от 2000 м3/ч до 130 000 м3/ч и с възможност за механично или пневматично рециклиране на филтърните ръкава. За съхранение на дървесните отпадъци получени при механична обработка на дървесината фирмата предлага силози с капацитет от 50 до 400 м3 с възможност за автоматично подаване на частиците към котел.

В реализирани обекти на фирма “НАТАНАИЛ” ЕООД количеството на транспортирания въздух във вентилационните инсталации сумарно е около 650 000 м3/ч. Изградените аспирационни инсталации са с общо количество въздух около 450 00 м3/ч, като от тях за прахоуловители са използваните филтърни станции с възможност за рециркулация на отработения въздух с капацитет около 300 000 м3/ч., а останалата част с прахоуловители тип “Циклон”.

Фирмата има добри партньорски отношения с фирми вносители на дървообработващи машини и оборудване – Рим инженеринг ЕООД, Замстаг – търговия с машини – България ООД , Каме ООД, Драг-5 ЕООД, Мидекс – Димитър Дряновски ЕТ, Дорида ООД, МБМ ООД.