НАТАНАИЛ ЕООД - промишлена вентилация
За НасПродуктиОбекти Контакти

Провеждане на процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на хидравлична абкант преса със CNC - 1 бр.“

Файлове:

1. Публична покана

2. Методика за оценка

3. Изисквания към офертите

4. Декларация на кандидата

5. Оферта

6. Проект на договор

7. Доказателства за технически възможности

8. Съобщение

продукти

Индустриални приложения, Дървообработващата промишленост, Промишлени вентилатори

виж още

обекти

Проектантската дейност на фирма “Натанаил” ЕООД се изпълнява от специалисти занимаващи се дълги години в областта на обезпрашаването и транспортирането на дървесни частици от дървообработващите машини до бункера или прахоуловителя.

виж още

контакти

Кв. Младост 1А,
Бл. 508, Вх.4, Ап. 66

Тел/факс: +35928775876

виж още

за нас

Фирма “НАТАНАИЛ” ЕООД е създадена през 2000 год. с основната дейност промишлена вентилация за подобряващи условията на труд в производствените помещения и опазване околната среда. Фирмата е специализирана в проектиране, производство и монтаж на пневмотранспортни и вентилационни инсталации.

“НАТАНАИЛ” ЕООД реализира комплексни решения в предприятията в мебелната и дървообработващата промишленост включващи аспирационни системи с използване на филтърни станции. Разполага със собствена производствена база. Производствената дейност на фирмата е съобразена с спецификата на изпълняваните инсталации. Елементите произвеждани от фирмата се разпределят в няколко направления:

  • Елементи за вентилационни инсталации с правоъгълно напречно сечение – прави въздуховоди и фасонни части
  • Елементи за вентилационни и пневмотранспортни инсталации с кръгло напречно сечение /колена, тройници, сепаратори, колектори и др/
  • Прахоуловители тип “Циклон” с количество на обработвания въздух от 1800 м3 до 10 000 м3

“НАТАНАИЛ” ЕООД е представител на италианската фирма CORAL S.p.a. производител на филтърни станции за филтриране на въздуха от аспирационните системи. Предлаганите филтърни станции са за външен монтаж с капацитет от 2000 м3/ч до 130 000 м3/ч и с възможност за механично или пневматично рециклиране на филтърните ръкава. За съхранение на дървесните отпадъци получени при механична обработка на дървесината фирмата предлага силози с капацитет от 50 до 400 м3 с възможност за автоматично подаване на частиците към котел.

В реализирани обекти на фирма “НАТАНАИЛ” ЕООД количеството на транспортирания въздух във вентилационните инсталации сумарно е около 650 000 м3/ч. Изградените аспирационни инсталации са с общо количество въздух около 450 00 м3/ч, като от тях за прахоуловители са използваните филтърни станции с възможност за рециркулация на отработения въздух с капацитет около 300 000 м3/ч., а останалата част с прахоуловители тип “Циклон”.

Фирмата има добри партньорски отношения с фирми вносители на дървообработващи машини и оборудване – Рим инженеринг ЕООД, Замстаг – търговия с машини – България ООД , Каме ООД, Драг-5 ЕООД, Мидекс – Димитър Дряновски ЕТ, Дорида ООД, МБМ ООД.